Vill du bli vår partner?

Mega Dance WKND är en av Sveriges största danstävlingar och beräknas i år locka 2700 deltagare från hela landet. Även dansare utanför Sverige är välkomna.

Tävlingarna pågår från morgon till kväll i två salar och på fyra dansgolv i disciplinerna Disco, Hiphop, Pardans & Artistic Ballroom samt i Konstnärlig Dans. Här tävlar Sveriges elitdansare sida vid sida med barn och ungdomar som precis tagit sina första danssteg på tävlingsgolvet.

Här har du som partner en möjlighet att synliggöra din verksamhet!

Sponsringspaket

Guldpaket

 • Exponering på storbildskärm
 • Exponering på sociala medier
 • 2 inträdesbiljetter per dag med tillgång till VIP-läktare
  (Bästa platserna i arenan)

15.000:- ( exkl moms)

Silverpaket

 • Exponering på storbildskärm
 • Exponering på sociala medier

8.000:- ( exkl moms)

Utställare

Under Mega Dance WKND finns möjlighet att visa upp era varor/tjänster för svenska och internationella tävlingsdansare samt publik. Utställningsplatsen är C-hallen som ligger i direkt anslutning till populära uppvärmningsytor för dansarna samt in- och utgång för dansare och publik. På utställningsområdet kan ni också få egen scentid. Scentiden kan användas till att föreläsa om er produkt/tjänst och på så sätt skapa ytterligare kontaktmöjlighet med kunderna.

Guldpaket Utställare

 • Monteryta
 • Exponering på storbildskärm
 • Exponering på sociala medier
 • 20 minuters scentid/dag

15.000:- ( exkl moms)

Silverpaket

 • Monteryta
 • Exponering på storbildskärm
 • Exponering på sociala medier

8.000:- ( exkl moms)

Want to be our partner?

Mega Dance WKND is one of Sweden’s largest dance competitions and we expect to attract 2,700 participants from all over the country. Dancers outside Sweden are also welcome.

The competitions take place from morning to evening in two halls and on four dance floors in the disciplines Disco, Hiphop, Couple Dance & Artistic Ballroom and in Artistic Dance. Here, Sweden’s elite dancers compete side by side with children and young people who have just taken their first dance steps on the competition floor.

As a partner, you have an opportunity to highlight your business!

Sponsorship package

Gold package

 • Exposure on large screen
 • Exposure on social media
 • 2 entrance tickets per day with access to VIP stands
  (Best seats in the arena)

SEK 15.000 (excl. VAT)

Silver package

 • Exposure on large screen
 • Exposure on social media

SEK 8.000:- (excl. VAT)

Exhibitors

During Mega Dance WKND there is the opportunity to show your products / services to Swedish and international competition dancers and audiences. Exhibition place is the C-hall which is located next to the popular warming-up area for the dancers and near the entry and exit of the arena. In the exhibition area, you can also get your own stage time. The stage time can be used to lecture about your product / service and create contact opportunities with customers.

Guldpaket Exhibitor

 • Stand area
 • Exposure on large screen
 • Exposure on social media
 • 20 minutes scene time / day

SEK 15.000 (excl. VAT)

Silver Exhibitor

 • Exposure on large screen
  Exposure on social media

SEK 8.000 (excl. VAT)

Frågor och bokning / Questions and booking

TED HEIKURA
Swedish Dance League

E-post / E-mail: ted.heikura@swedishdanceleague.com